Menu

SSD / HDD

HDD Western WD Gold 12TB
HDD Western WD Gold 12TB
Liên hệ
HDD Dell 2TB 512n SATA
HDD Dell 2TB 512n SATA
Liên hệ
WD ULTRASTAR DC HC530 14TB
WD ULTRASTAR DC HC530 14TB
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E8 4TB 512e SATA
HDD Seagate Exos 7E8 4TB 512e SATA
Liên hệ
HDD Seagate Exos 5E8 8TB 512e SATA
HDD Seagate Exos 5E8 8TB 512e SATA
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E2000 2TB 512n SATA
HDD Seagate Exos 7E2000 2TB 512n SATA
Liên hệ
HDD HPE 1.2TB SAS
HDD HPE 1.2TB SAS
Liên hệ
HDD IBM 900GB SAS
HDD IBM 900GB SAS
Liên hệ
HDD Dell 2TB NLSAS 512e SAS
HDD Dell 2TB NLSAS 512e SAS
Liên hệ
HDD Dell 12TB NLSAS 512e SAS
HDD Dell 12TB NLSAS 512e SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E2 2TB 512n SAS
HDD Seagate Exos 7E2 2TB 512n SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 5E8 8TB 512e SATA
HDD Seagate Exos 5E8 8TB 512e SATA
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E8 2TB 512n SAS
HDD Seagate Exos 7E8 2TB 512n SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E8 2TB 512e SAS
HDD Seagate Exos 7E8 2TB 512e SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E8 4TB 4Kn SAS
HDD Seagate Exos 7E8 4TB 4Kn SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E2000 2TB 4Kn SAS
HDD Seagate Exos 7E2000 2TB 4Kn SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E2000 2TB 5xxe SAS
HDD Seagate Exos 7E2000 2TB 5xxe SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 7E2000 1TB 5xxn SAS
HDD Seagate Exos 7E2000 1TB 5xxn SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 10E2400 1.2TB 512n SAS
HDD Seagate Exos 10E2400 1.2TB 512n SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 15E900 900GB 512n SAS
HDD Seagate Exos 15E900 900GB 512n SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 15E900 600GB 512n SAS
HDD Seagate Exos 15E900 600GB 512n SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 15E900 300GB 4Kn/512e SAS
HDD Seagate Exos 15E900 300GB 4Kn/512e SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 10E2400 1.8TB 512e/4Kn SAS
HDD Seagate Exos 10E2400 1.8TB 512e/4Kn SAS
Liên hệ
HDD Seagate Exos 10E2400 2.4TB 512e/4Kn SAS
HDD Seagate Exos 10E2400 2.4TB 512e/4Kn SAS
Liên hệ