Menu

Cho thuê máy chủ riêng

Thuê máy chủ như thế nào?

Với dịch vụ thuê máy chủ tại v1Server, đối tượng khách hàng có nhu cầu sử dụng hệ thống máy chủ riêng biệt với cấu hình cao để phát triển dự án hoặc có lượng dữ liệu và truy cập lớn, quý khách không phải bỏ ra một khoản tiền đầu tư lớn ban đầu và không phải quan tâm đến việc khấu hao thiết bị phần cứng, bảo trì vận hành máy chủ, mọi trách nhiệm vận hành hạ tầng và bảo trì phần cứng máy chủ sẽ được đội ngũ v1Server vận hành giúp quý khách.